Revolutie november 1918 en Belgische aanspraken op
de provincie Nederlands-Limburg. Briefkaart
"Steunt het wettig gezag voordat het te laat is"

Revolution November 1918 and Belgian claims to the
Province of Dutch-Limburg. Postcard
"Support the Government before it is Too Late"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top van bladzijde - Top of Page