Last updated 16 May 2021

Johan Graafland, heraldicus, vader van Rob Graafland,
met kleinzoon Charles, rond 1908

Johan Graafland, heraldist, Rob Graafland's father,
with grandson Charles, circa 1908

Rob Graafland (links) en Hubert Cuypers, dirigent, componist, organist,
Amsterdam 1893

Rob Graafland (left) and Hubert Cuypers, conductor, composer, organist,
Amsterdam 1893

Rob Graafland op jonge leeftijd, rond 1895

Rob Graafland at young age, circa 1895

Atelier Heksenhoek in de Looiersstraat te Maastricht, 1900
Thans Natuurhistorisch Museum

Studio in Maastricht, 1900

Rob Graafland in Atelier Heksenhoek te Maastricht,
1900-1901

Rob Graafland in his studio in Maastricht, 1900-1901

Tweede van links, Johan Graafland de heraldicus
In het midden, Rob en Maria Graafland
Gronsveld 1901

Second left, Johan Graafland the heraldist
Center, Rob and Maria Graafland
Gronsveld, Maastricht 1901

Villa Aldegonda, volgens eigen ontwerp van Rob
Graafland, Scharnerweg te Maastricht (foto 1992)

Villa Aldegonda, designed by Rob Graafland,
Scharnerweg in Maastricht (photo 1992)

Rob Graafland in zijn atelier op de Scharnerweg te Maastricht, 1903

Rob Graafland in his studio at the Scharnerweg in Maastricht, 1903

Rob Graafland (rechts op leuning) met Amerikaanse kunstbroeders,
Amerika, Staten Island (New York), 1905. Voorzover bekend zijn er slechts
vijf foto's van Graaflands verblijf overgebleven

Rob Graafland (on right banister) with American fellow artists, America,
Staten Island (New York), 1905. As far as we know, there are only five surviving
photos of Graafland's visit to the USA

Rob Graafland met gitaar, Amerika,
Staten Island (New York), 1905.

Rob Graafland playing the guitar,
America, Staten Island (New York), 1905

Rob Graafland vooraan, liggende,
Amerika, Staten Island (New York), 1905.

Rob Graafland lying at the front,
America, Staten Island (New York), 1905

Een van de prentbriefkaarten verstuurd uit New York,
4 juni 1905

One of the postcards posted in New York, 4th June 1905

Geadresseerd aan Wilhelmina Jelinger, zuster van de kunstschilder Han Jelinger,
poststempel 5 juni 1905

To Wilhelmina Jelinger, sister of the painter Han Jelinger, postmark 5th June 1905

Rob Graafland en Broeder Cyprianus
Datum onbekend. Vóór Amerika of kort erna,
want Graafland ziet er jonger uit dan op de (volgende) foto in Wandre

Rob Graafland and Brother Cyprianus
Date unknown. Before America or shortly after,
for Graafland looks younger than on the (next) photo in Wandre

Rob Graafland in Wandre, België, rond 1909

Rob Graafland in Wandre, Belgium, circa 1909

Rondvlucht van Suzanna en Charles met piloot Duchereux,
18 september 1919

Suzanna and Charles' plane ride with pilot Duchereux,
18 September 1919

Robert Graafland

Maria Graafland-Duquesne

Rob Graafland en Maria Graafland (helemaal rechts) in Den Haag, mei 1938

Rob Graafland and Maria Graafland (very right) in The Hague, May 1938


De Italiaanse tuin van Rob Graafland

Rob Graafland's Italian Garden

Het huis van Graafland met de Italiaanse tuin op Sint Pieter
nabij Maastricht, 1911-1922

Graafland's house with the Italian garden at Sint Pieter
near Maastricht, 1911-1922

Drie ontwerpen van Rob Graafland voor zijn Italiaanse tuin
Van boven naar beneden
De tuin van bovenaf gezien - Zijaanzicht van de tuin - Vooraanzicht van de tuin
Zie ook Illustraties

Three designs by Rob Graafland for his Italian garden
From top to bottom
The garden viewed from above - Side view of the garden - Front view of the garden
See also Illustrations

"Tuin van Robert Graafland" door Jos Postmes, één van zijn
leerlingen, olie op doek
43cm x 57cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

"Robert Graafland's Garden" by Jos Postmes, one of his
pupils, oil on canvas
16.9" x 22.4", signed but not dated
Circa 1914

De ingang van de Italiaanse tuin. Achter Rob en Maria Graafland staan
de twee kolommen met leeuwen en daarachter het huis

The entrance to the Italian garden. Behind Rob and Maria Graafland
are the two columns with lions and at the back the house

Charles Graafland bij de ingang van de Italiaanse tuin

Charles Graafland at the entrance to the Italian garden

Maria Graafland op een andere lokatie in de Italiaanse tuin

Maria Graafland somewhere else in the Italian garden

Suzanna Graafland in de Italiaanse tuin.
Helemaal links een leeuw op een stenen kolom

Suzanna Graafland in the Italian garden.
At the very left a lion on a stone column

Achter Suzanna Graafland een leeuw op een stenen kolom
en in de verte een grote fontein

Behind Suzanna Graafland a lion on a stone column and
in the distance a large fountain

Omslag van het boek "Een Kind van 1813"

Front cover for the book "Child of 1813"

Rond 1915, poserende voor de omslag van "Een Kind van 1813"
Van links naar rechts: Suzanna, Herman Gouwe met bezem, Joseph Joosten,
onbekend, Graafland, Charles

Circa 1915, posing for the front cover for "Child of 1813"
Left to right: Suzanna, Herman Gouwe with broom, Joseph Joosten, unidentified,
Graafland, Charles

Een tweede uitgave van "Een Kind van 1813"

A second edition of "Child of 1813"

Rond 1915, poserende voor de tweede uitgave van "Een Kind van 1813"
Van links naar rechts: onbekend, Charles, Herman Gouwe, Suzanna

Circa 1915, posing for the second edition of "Child of 1813"
Left to right: unidentified, Charles, Herman Gouwe, Suzanna

Rond 1915, verkleed voor "Een kind van 1813", van links naar rechts:
Joseph Joosten, Maria, Herman Gouwe

Circa 1915, dressed up for "Child of 1813", left to right:
Joseph Joosten, Maria, Herman Gouwe

Rond 1915, Guillaume Eberhard verkleed als Napoleon voor "Een Kind van 1813"
op de boerderij van Léon Ceulen, Graaflands buurman

Circa 1915, Guillaume Eberhard dressed up as Napoleon for "Child of 1813" at
Léon Ceulen's farm, Graafland's next door neighbour

Inkt tekening Napoleon, "Een kind van 1813"

Ink drawing Napoleon, "Child of 1813"

Suzanna Graafland en een van de beelden, rond 1920

Susanna Graafland and one of the sculptures, circa 1920

Rob, Maria en Duc in de Italiaanse tuin, 1921

Rob, Maria and Duc in the Italian garden, 1921

Een van de beelden in de Italiaanse tuin

One of the sculptures in the Italian garden

Een kleinere fontein

A smaller fountain