Photos last updated, 26 November 2019

Rob Graafland op jonge leeftijd, datum onbekend

Rob Graafland at young age, date unknown

Rob Graafland (links) en Hubert Cuypers, dirigent, componist, organist
Amsterdam 1893

Rob Graafland (left) and Hubert Cuypers, conductor, composer, organist
Amsterdam 1893

Atelier Heksenhoek in de Looiersstraat te Maastricht, 1900
Naderhand Nationaal Historisch Musem

Studio in Maastricht, 1900

Rob Graafland in zijn atelier Heksenhoek te Maastricht,
1900-1901

Rob Graafland in his studio in Maastricht, 1900-1901

Tweede van links, Johan Graafland de heraldicus
In het midden, Rob en Maria Graafland
Gronsveld 1901

Second left, Johan Graafland the heraldist
Center, Rob and Maria Graafland
Gronsveld 1901

Villa Aldegonda volgens eigen ontwerp van Rob
Graafland op de Scharnerweg te Maastricht (foto 1992)

Villa Aldegonda designed by Rob Graafland at the
Scharnerweg in Maastricht (photo 1992)

Rob Graafland in zijn atelier op de Scharnerweg te Maastricht, 1903

Rob Graafland in his studio at the Scharnerweg in Maastricht, 1903

Rob Graafland (rechts op de leuning) met Amerikaanse kunstbroeders
in Amerika, Staten Island (New York), 1905. Voorzover bekend is dit de
enige overgebleven foto van Graaflands verblijf aldaar

Rob Graafland (on the right banister) with American fellow artists in America,
Staten Island (New York), 1905. As far as we know, this is the only surviving
photo of Graafland's stay in the USA

Een van de prentbriefkaarten die Rob Graafland uit New York verstuurde,
gedateerd 4 juni 1905

One of the postcards Rob Graafland sent from New York, dated 4th June 1905

Geadresseerd aan Wilhelmina Jelinger, zuster van de kunstschilder Han Jelinger,
en verstuurd op 5 juni 1905

To Wilhelmina Jelinger, sister of the painter Han Jelinger. Postmark 5th June 1905

Rob Graafland in Wandre, België, rond 1909

Rob Graafland in Wandre, Belgium, around 1909

Rob Graafland en Broeder Cyprianus
Datum onbekend, maar Graafland ziet er jonger uit dan op de foto
hierboven in Wandre

Rob Graafland and Brother Cyprianus
Date unknown, but Graafland looks younger on this photo than on
the one above in Wandre

Robert Graafland
Maria Graafland-Duquesne
Rob en Maria Graafland (helemaal rechts) in Amsterdam of Den Haag, mei 1938

Rob and Maria Graafland (very right) in Amsterdam or The Hague, May 1938


De Italiaanse tuin van Graafland

Graafland's Italian Garden

Het huis van Rob Graafland met de Italiaanse tuin op Sint Pieter
nabij Maastricht, 1911-1922

Graafland's house with Italian garden at Sint Pieter near Maastricht,
1911-1922

Drie ontwerpen voor de Italiaanse tuin door Rob Graafland
Helemaal bovenaan, de tuin van bovenaf gezien
In het midden, zijaanzicht van de tuin
Onderaan, vooraanzicht van de tuin
Zie ook Illustraties

Three designs for the Italian garden by Rob Graafland
At the very top, looking down on the garden
Center, side view of the garden
At the bottom, front view of the garden
See also Illustrations

Omslag van het boek "Een Kind van 1813"

Front cover for the book "Child of 1813"

Poserende voor de omslag van "Een Kind van 1813", rond 1915
Van links naar rechts: Herman Gouwe met bezem, Joseph Joosten,
onbekend, Rob Graafland, Charles, Suzanna

Posing for the front cover for "Child of 1813", around 1915
Clockwise: Herman Gouwe with broom, Joseph Joosten, unidentified,
Rob Graafland, Charles, Suzanna

Verkleedpartij in de Italiaanse tuin voor "Een Kind van 1813", rond 1915
Van links naar rechts: onbekend, Charles, Herman Gouwe, Suzanna

Dressing up in the Italian garden for "Child of 1813", around 1915
Clockwise: unidentified, Charles, Herman Gouwe, Suzanna

Van links naar rechts: Joseph Joosten, Maria Graafland and Herman Gouwe,
verkleed voor "Een kind van 1813". Rond 1915

Clockwise: Joseph Joosten, Maria Graafland and Herman Gouwe dressed up
for "Child of 1813". Around 1915

Guillaume Eberhard verkleed als Napoleon voor "Een Kind van 1813"
op de boerderij van Léon Ceulen, Graaflands buurman. Rond 1915

Guillaume Eberhard dressed up as Napoleon for "Child of 1813" at the
farm of Léon Ceulen, Graafland's next door neighbour. Around 1915

Inkttekening Napoleon

Ink drawing Napoleon, "Child of 1813"

"Tuin van Robert Graafland" door Jos Postmes, een van zijn
leerlingen, olie op doek
43cm x 57cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

"Robert Graafland's Garden" by Jos Postmes, one of his
pupils, oil on canvas
16.9" x 22.4", signed but not dated
Around 1914

Waarschijnlijk Maria Graafland
Helemaal links een leeuw op een stenen kolom

Very likely Maria Graafland
At the very left, a lion on a stone column

Rob en Maria Graafland in de Italiaanse tuin

Rob and Maria Graafland in the Italian garden

Rob en Maria Graafland en Duc in de Italiaanse tuin, 1921

Rob and Maria Graafland and Duc in the Italian garden, 1921

Charles Graafland. Ingang van de Italiaanse tuin

Charles Graafland. Entrance to the Italian garden

Suzanna Graafland. Ingang van de Italiaanse tuin

Suzanna Graafland. Entrance to the Italian garden

Suzanna Graafland. Achter het beeldhouwwerk een leeuw op een stenen
kolom en in de verte een grote fontein

Susanna Graafland. Behind the sculpture a lion on a stone column and in
the distance a large fountain

Suzanna Graafland en een van de beelden

Susanna Graafland and one of the sculptures

Een van de vele beelden in de Italiaanse tuin

One of the many sculptures in the Italian garden

Een van de kleinere fonteinen

One of the smallest fountains