Zeldzame religieuze aquarel, Graafland vermeed religieuze
voorstellingen. Aquarel op papier
16,5cm x 14cm, gesigneerd maar niet gedateerd

Rare religious watercolour, Graafland did not paint religious
pictures. Watercolour on paper
6.5" x 5.5", signed but not dated

Studie van dame wachtend in atelier, olie op paneel
33cm x 26cm, gesigneerd en gedateerd 30 oktober 1895

Study of Lady Waiting in Studio, oil on panel
13" x 10.2", signed and dated 30th October 1895

Sittardse beeldhouwer Frans van der Laar, olie op paneel
35cm x 23cm, gesigneerd en gedateerd 6 November 1896

Sculptor Frans van der Laar, oil on panel
13.8" x 9.1", signed and dated 6th November 1896

Oosterse voorstelling, olie op doek
90cm x 123cm, gesigneerd en gedateerd 1901 (Van Ham)

Oriental Scene, oil on canvas
35.4" x 48.4", signed and dated 1901

De fontein van Bachtschissarai (?), olie op doek
90cm x 122cm, gesigneerd en gedateerd 1901 (Van Ham)

The Fountain of Bachtschissarai (?), oil on canvas
35.4" x 48", signed and dated 1901

Zelfportret, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900

Self-Portrait, oil on canvas
Not signed and not dated
Early 1900

Charles Hollman, olie op doek
90cm x 75cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900

Charles Hollman, oil on canvas
5.4" x 29.5", not signed and not dated
Early 1900

Oude Maasbrug te Maastricht, olie op doek
Gesigneerd maar niet gedateerd
Begin 1900

Old Maas Bridge in Maastricht, oil on canvas
Signed but not dated
Early 1900

Gezicht op Fort Sint Pieter te Maastricht, olie op doek
50,5cm x 200,3cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900

View of Fort St Pieter in Maastricht, oil on canvas
19.9" x 78.9", not signed and not dated
Early 1900

Picknick bij rode auto, olie op doek
31cm x 40,5cm, gesigneerd en gedateerd 1902

Picnic beside Red Car, oil on canvas
12.2" x 15.9", signed and dated 1902

Maria Graafland met handwerk, olie op doek
Diameter 54cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1905

Maria Graafland with Needlework, oil on canvas
Diameter 21.3", signed but not dated
Around 1905

Dame met handwerk, aquarel op papier
Diameter 30cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1905

Lady with Needlework, water-colour on paper
Diameter 11.8", signed but not dated
Around 1905

Sfeerrijk landschap met roeiboot, olie op doek
79cm x 79cm, gesigneerd en gedateerd 1906

Rural scenery with rowing boat, oil on canvas
31.1" x 31.1", signed and dated 1906

Maastricht, olie op doek
80cm x 120cm, gesigneerd en gedateerd 1906 (Rob van Rijn)

Maastricht, oil on canvas
31.5" x 47.2", signed and dated 1906

Oude Maasbrug te Maastricht, olie op doek
62cm x 148cm, gesigneerd en gedateerd 1906

Old Maas Bridge in Maastricht, oil on canvas
24.4" x 58.3", signed and dated 1906

Le cygne méchant, olie op doek
168,2cm x 96,2cm, gesigneerd en gedateerd 1908

Le cygne méchant, oil on canvas
66.2" x 37.9", signed and dated 1908

Maria Graafland, waterverf
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1908

Maria Graafland, watercolour
Not signed and not dated
Around 1908

Maria Graafland op St. Pietersberg te Maastricht, marouflé
94cm x 52cm, gesigneerd en gedateerd 1909

Maria Graafland on St Pieters Mountain nearby Maastricht, marouflé
37" x 20.5", signed and dated 1909

Maria Graafland op St. Pietersberg te Maastricht, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd, rond 1909

Maria Graafland on St Pieters Mountain nearby Maastricht, oil on canvas
Not signed and not dated, around 1909

Dame met parasol, olie op doek
23,7cm x 29,2cm, gesigneerd en gedateerd 1909

Lady with Parasol, oil on canvas
9.3" x 11.5", signed and dated 1909

Picknick, olie op doek
139,07cm x 206cm, gesigneerd en gedateerd 1909

Picnic, oil on canvas
55" x 81.1", signed and dated 1909

Rob Graafland en elegante dames bij fontein, olie op doek
73cm x 120cm, gesigneerd en gedateerd 1909
Geschilderd in Wandre, België, twee jaar vóór zijn Italiaanse
tuin op St. Pieter nabij Maastricht

Rob Graafland and Elegant Ladies at a Fountain, oil on canvas
28.7" x 47.2", signed and dated 1909
Painted in Wandre, Belgium, two years before his Italian garden
at St Pieter nearby Maastricht

Maria Graafland, olie op doek
12,5cm x 10,5 cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1910

Maria Graafland, oil on canvas
4.9" x 4.1", not signed and not dated
Around 1910

Dame met parasol, olie op doek
100cm x 90cm, gesigneerd en gedateerd 1910

Lady with Parasol, oil on canvas
39.4" x 35.4", signed and dated 1910

Meisje lezende in hangmat, olie op doek
81cm x 105,5cm, gesigneerd en gedateerd 1910

Girl Reading in Hammock, oil on canvas
31.9" x 41.5", signed and dated 1910

Rode auto (in Italiaanse tuin van Graafland), olie op paneel
12,6cm x 17,8cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Red Car (in Graafland's Italian Garden), oil on panel
5" x 7", signed and dated 1911

Meisje in bloementuin (in Italiaanse tuin van Graafland), pastel
52cm x 63,5cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Girl in Garden with Flowers (in Graafland's Italian garden), pastel
20.5" x 25", signed and dated 1911

Suzanna en Charles Graafland (in Italiaanse tuin van Graafland)
olie op doek 45,6cm x 54,4cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Suzanna and Charles Graafland (in Graafland's Italian Garden)
oil on canvas 18" x 21.4", signed and dated 1911

Bloemen plukken, olie op paneel
28,2cm x 33,6cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Gathering Flowers, oil on panel
11.1" x 13.2", signed and dated 1911

Jonge liefde, olie op doek
121cm x 97cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Young Lovers, oil on canvas
47.6" x 38.2", signed and dated 1911

Meisje met naaldwerk, olie op doek
51cm x 34,50cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1912

Girl with Needlework, oil on canvas
20.08" x 13.58", signed but not dated
Around 1912

Kinderen bij de boerderij, olie op doek
26,5cm x 18cm, signatuur niet leesbaar en niet gedateerd
Rond 1912

Children at the Farm, oil on canvas
10.4" x 7.1", signature illegible and not dated
Around 1912

Tuinfeest (in Italiaanse tuin van Graafland), olie op doek
90cm x 180cm, gesigneerd en gedateerd 1912

Garden Party (in Graafland's Italian Garden), oil on canvas
35.4" x 70.9", signed and dated 1912

Italiaanse tuin van Graafland op St. Pieter, olie op doek
20cm x 40cm, gesigneerd en gedateerd 1912 (Rob van Rijn)

Graafland's Italian garden at St Pieter, oil on canvas 7.9" x 15.7"
signed and dated 1912

Geliefden, olie op doek
80cm x 85cm, gesigneerd en gedateerd 1912

Young Love, oil on canvas
31.5" x 33.5", signed and dated 1912

Geliefden, olie op doek
60cm x 80cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1912

Young Love, oil on canvas
23.6" x 31.5", not signed and not dated
Around 1912

Zwart/wit prentbriefkaart van Lezend meisje, olie op doek
Gesigneerd en gedateerd 1912

Grayscale postcard of Girl Reading, oil on canvas
Signed and dated 1912

Lezend meisje, olie op doek
42,5cm x 69cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Girl Reading, oil on canvas
16.7" x 27.2", signed but not dated
Around 1914

Miniatuur Lezend meisje door Rob Graafland op
schilderspalet met bijdragen van o.a. H. Gouwe,
G. Eberhard, J. Gregoire, J. Brouwers, H. Jonas
Olie op schilderspalet, 44cm x 75cm
Rond 1914

Miniature of Girl Reading by Rob Graafland on painter
palette with contributions by H. Gouwe,
G. Eberhard, J. Gregoire, J. Brouwers, H. Jonas
Oil on painter palette, 17.3" x 29.5"
Around 1914

Jonge vrouw bij spiegel, olie op doek
36,8cm x 21,5cm, gesigneerd en gedateerd 1912 (S&B)

Young Lady in front of Mirror, oil on canvas
14.5" x 8.5", signed and dated 1912

Dame in Italiaanse tuin van Graafland, olie op doek
Gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1912

Lady in Graafland's Italian Garden, oil on canvas
Signed but not dated
Around 1912

Troubadour, olie op doek
42cm x 85cm, gesigneerd en gedateerd 1913

Troubadour, oil on canvas
16.5" x 33.5", signed and dated 1913

Elegante dame in theater, olie op doek
42cm x 23,5cm, gesigneerd en gedateerd 1913

Elegant Lady in Theater, oil on canvas
16.5" x 9.3", signed and dated 1913

Elegante dames in theater, olie op doek
Gesigneerd en gedateerd 1913

Elegant Ladies in Theater, oil on canvas
Signed and dated 1913

Idylle, olie op doek
36cm x 51cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Idyll, oil on canvas
14.2" x 20.1", signed but not dated
Around 1914

Gondel in Italiaanse tuin van Graafland, olie op doek
Gesigneerd en gedateerd 1914

Gondola in Graafland's Italian Garden, oil on canvas
Signed and dated 1914

Boudoir, olie op doek
128,9cm x 77,3cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Boudoir, oil on canvas
50.7" x 30.4", signed and dated 1914

Twee dames met parasol, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Two Ladies with Parasol, oil on canvas
Not signed and not dated
Around 1914

Levenswandel, olie op doek
Gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914 (BPvN)

Going Through Life Together, oil on canvas
Signed but not dated
Around 1914

Levenswandel, olie op doek
Diameter 57cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Going Through Life Together, oil on canvas
Diameter 22.4", signed but not dated
Around 1914

Meisje op St. Pietersberg te Maastricht, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Girl on St Pieters Mountain nearby Maastricht, oil on canvas
Not signed and not dated
Around 1914

Maria Graafland op veranda, olie op doek
90cm x 121cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Maria Graafland on Veranda, oil on canvas
35.43" x 47.64", not signed and not dated
Around 1914

Dame met borduurwerk, olie op doek
114cm x 99cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Lady with Embroidery, oil on canvas
44.9" x 39", signed and dated 1914