Robert Graafland door Herman Gouwe, olieverf op doek
Gesigneerd maar niet gedateerd
Begin 1900

Robert Graafland by Herman Gouwe, oil on canvas
Signed but not dated
Early 1900

Levensvreugde (in Italiaanse tuin van Graafland), olie op doek
69cm x 154cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Joy of Life (in Graafland's Italian Garden), oil on canvas
27.2" x 60.6", signed and dated 1914

Levensvreugde, marouflé
67cm x 105cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Joy of Life, marouflé
26.4" x 41.3", signed but not dated
Circa 1914

Meisje in de zon, olie op doek
74cm x 60cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Girl in the Sun, oil on canvas
29.1" x 23.6", signed and dated 1914

Portret van jonge vrouw, olie op doek
27cm x 22cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Portrait of Young Woman, oil on canvas
10.6" x 8.7", signed but not dated
Circa 1914

Minnaars, tekening op papier
Diameter 28,5cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Lovers, drawing on paper
Diameter 11.2", not signed and not dated
Circa 1914

Dame in spiegel met waaier, olie op doek
40cm x 40cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1915

Lady with Fan in Mirror, oil on canvas
15.7" x 15.7", signed but not dated
Circa 1915

Spelevaren op een zomerdag, olie op doek
45.1cm x 101cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1915 (S&B)

Boating on a Summer Day, oil on canvas
17.7" x 39.8", signed but not dated
Circa 1915

Mijmering op het terras, olie op doek op board
44,8cm x 26,2cm, gesigneerd en gedateerd 1915 (S&B)

Dreaming on the Terrace, oil on canvas on board
17.6" x 10.3", signed and dated 1915

Maria Graafland op balkon, olie op doek
160cm x 88cm, gesigneerd en gedateerd 1916

Maria Graafland on Balcony, oil on canvas
63" x 34.6", signed and dated 1916

Lezende dame, olie op doek
55,5cm x 37cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1916

Lady Reading, oil on canvas
21.8" x 14.6", signed but not dated
Circa 1916

Levensvreugde, olie op doek
61cm x 140cm, gesigneerd en gedateerd 1916

Joy of Life, oil on canvas
24" x 55.1", signed and dated 1916

Meisjes in de zon, olie op doek
93cm x 152cm, gesigneerd en gedateerd 1916

Girls in the Sun, oil on canvas
36.6" x 59.8", signed and dated 1916

Het gesprek, olie op doek
78cm x 78cm, gesigneerd en gedateerd 1916

The Conversation, oil on canvas
30.7" x 30.7", signed and dated 1916

Zomerweelde, olie op doek
105,1cm x 180,1cm, gesigneerd en gedateerd 1918 (S&B)

Chatting in the Garden, oil on canvas
41.4" x 70.9", signed and dated 1918

Ontluiking, olie op doek
138cm x 67cm, gesigneerd en gedateerd 1918

Becoming a Woman, oil on canvas
54.3" x 26.4", signed and dated 1918

Ontluiking, olie op doek
60cm x 45cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1918

Becoming a Woman, oil on canvas
23.6" x 17.7", not signed and not dated
Circa 1918


Schilderijen na 1933

Paintings after 1933

Borduurster in zonnige kamer, olie op doek
65cm x 56cm, gesigneerd en gedateerd 1934

Embroideress in Sunny Room, oil on canvas
25.6" x 22", signed and dated 1934

Dame met hoed en bont, marouflé
40cm x 30cm, gesigneerd en gedateerd 1934

Lady with Hat and Fur Collar, marouflé
15.7" x 11.8", signed and dated 1934

Ruiter te paard, olie op doek, gesigneerd en gedateerd 1935
Foto uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
Zaterdag 6 juli 1935

Rider on Horseback, oil on canvas, signed and dated 1935
Photo from a Dutch newspaper
Saturday 6 July 1935

Stervende dag, olie op doek
70cm x 80cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Fading Day, oil on canvas
27.5" x 31.5", signed and dated 1935

Baby, olie op doek
37,5cm x 33cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Baby, oil on canvas
14.8" x 13", signed and dated 1935

Lezende jonge vrouw, olie op doek
34cm x 54cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Young Woman Reading, oil on canvas
13.4" x 21.2", signed and dated 1935

Naaister bij venster, olie op doek
60cm x 50cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Seamstress by Window, oil on canvas
23.6" x 19.7", signed and dated 1935

Liggend naakt, olie op doek
68cm x 119cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Nude, oil on canvas
26.8" x 46.8", signed and dated 1935

Liggend naakt, olie op doek
74,4cm x 162,5cm, gesigneerd en gedateerd 1935 (S&B)

Reclining Nude, oil on canvas
29.3" x 64", signed and dated 1935

Sluierdans (detail), olie op doek
167cm x 119cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1935

Dance with Veils (detail), oil on canvas
65.7" x 46.8", not signed and not dated
Circa 1935

Danseres tekening
154cm x 49cm, gesigneerd en gedateerd 13 maart 1935

Dancing-Girl drawing
60.6" x 19.3", signed and dated 13th March 1935

Markt in Maastricht (detail)
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1935

Market Square in Maastricht (detail)
Not signed and not dated
Circa 1935

Spiegelbeeld, olie op doek
60cm x 40cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1935

Reflection, oil on canvas
23.6" x 15.7", signed but not dated
Circa 1935

Mevr. Yvonne Graafland-Marres, olie op doek
125cm x 105cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1935

Mrs Yvonne Graafland-Marres, oil on canvas
49.2" x 41.3", not signed and not dated
Circa 1935

Stoomboot, olie op doek
Ongeveer 60cm x 90cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1936
De tekening Stoomboot was een advertentie
voor een welbekend merk van lucifers

Steamer, oil on canvas
Approx 23" x 35", not signed and not dated
Circa 1936
The drawing Steamer was an advertisement
for a well known brand of matches

Suzanna Graafland lezende, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1936

Suzanna Graafland Reading, oil on canvas
Not signed and not dated
Circa 1936

Zelfportret, olie op doek
40cm x 34,5cm, gesigneerd en gedateerd 26 november 1936

Self-Portrait, oil on canvas
15.7" x 13.6", signed and dated 26th November 1936

Naakt, olie op doek
50cm x 27cm, gesigneerd en gedateerd 1936

Nude, oil on canvas
19.7" x 10.6", signed and dated 1936

Pahud de Mortanges op zijn paard "Mädel Wie Du", olie op doek
40cm x 30cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Pahud de Mortanges on his Horse "Mädel Wie Du", oil on canvas
15.7" x 11.8", signed and dated 1937

Mevr. Léonie Claes-Zaeijen, olie op doek
100cm x 80cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Mrs Léonie Claes-Zaeijen, oil on canvas
39.4" x 31.5", signed and dated 1937

Dame met voile, olie op doek
39cm x 39cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Lady with Voile, oil on canvas
15.3" x 15.3", signed and dated 1937

Moeder en kind, litho
80cm x 49cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1937

Mother with Child, lithograph
31.5" x 19.3", signed but not dated
Circa 1937

Meisje in Chinees kostuum, olie op doek
98cm x 73cm, gesigneerd en gedateerd 1937 (VdN)

Girl Wearing Chinese Costume, oil on canvas
38.6" x 28.7", signed and dated 1937

Danseres, olie op doek
Levensgroot, gesigneerd en gedateerd 1937

Dancing-Girl, oil on canvas
Life-size, signed and dated 1937

Lezende jonge vrouw, olie op doek
75cm x 70cm, gesigneerd en gedateerd 1938

Young Woman Reading, oil on canvas
29.5" x 27.5", signed and dated 1938

Danseres, olie op doek
149cm x 59cm, gesigneerd en gedateerd 1939

Dancing-Girl, oil on canvas
58.7" x 23.2", signed and dated 1939

Cockie, olie op doek
53cm x 34cm, gesigneerd en gedateerd 1939

Cockie, oil on canvas
20.9" x 13.4", signed and dated 1939

Bruidje, olie op doek
59cm x 49cm, gesigneerd en gedateerd 1939

Bride, oil on canvas
23.2" x 19.3", signed and dated 1939

Bruidje, olie op doek
70cm x 60cm, gesigneerd en gedateerd 1939

Bride, oil on canvas
27.5" x 23.6", signed and dated 1939

Mevr. Yvonne Graafland-Marres, olie op doek
Gesigneerd en gedateerd 1939

Mrs Yvonne Graafland-Marres, oil on canvas
Signed and dated 1939

Laatste, onafgemaakt, schilderij, olie op doek
177cm x 70cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1940

Final painting, unfinished, oil on canvas
69.7" x 27.5", not signed and not dated
Early 1940


Heraldische afbeeldingen door Johan Graafland,
vader van Robert

Heraldic art by Johan Graafland, Robert's father

Gebrandschilderd houten Graafland wapenbord door Johan Graafland
ter ere van het huwelijk van Rob Graafland met Maria Duquesne, 1902
71cm x 92cm, niet gesigneerd en niet gedateerd

Wooden Graafland coat of arms board, burned and coloured, by Johan Graafland
to celebrate the wedding of Rob Graafland and Maria Duquesne, 1902
27.9" x 36.2", not signed and not dated

Gebrandschilderd houten wapenbord door Johan Graafland
met familiewapens van Amsterdamse regenten, rond 1900
Niet gesigneerd en niet gedateerd

Wooden coat of arms board, burned and coloured, by Johan Graafland
showing coats of arms of Dutch Republic officials, circa 1900
Not signed and not dated

91 van de 134 heraldische afbeeldingen zijn door Johan Graafland
getekend, vader van Rob, de twee op de omslag inbegrepen

91 of 134 heraldic images are drawn by Johan Graafland, Rob's father,
including those on the front cover