Geliefden in gondel in Italiaanse tuin van Graafland, olie op doek
69cm x 154cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Lovers in Gondola in Graafland's Italian Garden, oil on canvas
27.2" x 60.6", signed and dated 1914

Gondel, marouflé
105cm x 67cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Gondola, marouflé
41.3" x 26.4", signed but not dated
Around 1914

Meisje in de zon, olie op doek
74cm x 60cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Girl in the Sun, oil on canvas
51.1" x 64.1", signed and dated 1914

Portret van jonge vrouw, olie op doek
27cm x 22cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Portrait of Young Woman, oil on canvas
10.6" x 8.7", signed but not dated
Around 1914

Minnaars, tekening op papier
Diameter 28,5cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Romance, drawing on paper
Diameter 11.2", not signed and not dated
Around 1914

Dame in spiegel met waaier, olie op doek
40cm x 40cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1915

Lady with Fan in Mirror, oil on canvas
15.7" x 15.7", signed but not dated
Around 1915

Spelevaren op een zomerdag, olie op doek
45,1cm x 101cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1915 (S&B)

Boating on Summer Day, oil on canvas
17.8" x 39.8", signed but not dated
Around 1915

Mijmering op het terras, olie op doek op board
44,8cm x 26,2cm, gesigneerd en gedateerd 1915 (S&B)

Dreaming on the Terrace, oil on canvas on board
17.6" x 10.3", signed and dated 1915

Maria Graafland op balkon, olie op doek
160cm x 88cm, gesigneerd en gedateerd 1916

Maria Graafland on Balcony, oil on canvas
63" x 34.6", signed and dated 1916

Lezend meisje, olie op doek
37cm x 55,5cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1916

Girl Reading, oil on canvas
14.6" x 21.9", signed but not dated
Around 1916

Meisjes in de zon (1) in Italiaanse tuin van Graafland, olie op doek
93cm x 152cm, gesigneerd en gedateerd 1916

Girls in the Sun (1) in Graafland's Italian Garden, oil on canvas
36.6" x 59.8", signed and dated 1916

Het gesprek, olie op doek
78cm x 78cm, gesigneerd en gedateerd 1916

Conversation, oil on canvas
36.7" x 36.7", signed and dated 1916

Meisjes in de zon (2) in Italiaanse tuin van Graafland, olie op doek
105,1cm x 180,1cm, gesigneerd en gedateerd 1918 (S&B)

Girls in the Sun (2) in Graafland's Italian Garden, oil on canvas
41.4" x 70.9", signed and dated 1918

Borduurster in zonnige kamer, olie op doek
56cm x 65cm, gesigneerd en gedateerd 1934

Embroideress in Sunny Room, oil on canvas
22" x 25.6", signed and dated 1934

Dame met hoed en bont, marouflé
40cm x 30cm, gesigneerd en gedateerd 1934

Lady with Hat and Fur Collar, marouflé
15.7" x 11.8", signed and dated 1934

Liggend kindje, olie op doek
37,5cm x 33cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Baby, oil on canvas
14.8" x 13", signed and dated 1935

Lezende jonge vrouw, olie op doek
54cm x 34cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Young Woman Reading, oil on canvas
21.3" x 13.4", signed and dated 1935

Naaister bij venster, olie op doek
50cm x 60cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Seamstress by Window, oil on canvas
19.7" x 23.6", signed and dated 1935

Liggend naakt, olie op doek
68cm x 119cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Nude, oil on canvas
26.8" x 46.9", signed and dated 1935

Liggend naakt, olie op doek
74,4cm x 162,5cm, gesigneerd en gedateerd 1935 (S&B)

Reclining Nude, oil on canvas
29.3" x 64", signed and dated 1935

Sluierdans (detail), olie op doek
167cm x 119cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1935

Dance with Veils (detail), oil on canvas
65.7" x 46.9", not signed and not dated
Around 1935

Danseres, tekening
154cm x 49cm, gesigneerd en gedateerd 13 maart 1935

Dancing-Girl, drawing
60.6" x 19.3", signed and dated 13th March 1935

Detail van Markt in Maastricht
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1935

Detail of Market Square in Maastricht
Not signed and not dated
Around 1935

Spiegelbeeld, olie op doek
60cm x 40cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1935

Reflection, oil on canvas
23.6" x 15.7", signed but not dated
Around 1935

Japanse parasol, olie op doek
60,8cm x 90cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1936

Japanese Parasol, oil on canvas
23.6" x 35.4", not signed and not dated
Around 1936

Stoomboot, olie op doek
Ongeveer 60cm x 90cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1936

Steamer, oil on canvas
Approx 23" x 35", not signed and not dated
Around 1936

Suzanna Graafland lezende, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1936

Suzanna Graafland Reading, oil on canvas
Not signed and not dated
Around 1936

Zelfportret, olie op doek
40cm x 34,5cm, gesigneerd en gedateerd 26 november 1936

Self-Portrait, oil on canvas
15.7" x 13.6", signed and dated 26th November 1936

Naakt, olie op doek
50cm x 27cm, gesigneerd en gedateerd 1936

Nude, oil on canvas
19.7" x 10.6", signed and dated 1936

Pahud de Mortanges op zijn paard "Mädel Wie Du", olie op doek
40cm x 30cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Pahud de Mortanges on his Horse "Mädel Wie Du", oil on canvas
15.7" x 11.8", signed and dated 1937

Mevr. Léonie Claes-Zaeijen, olie op doek
80cm x 100cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Mrs Léonie Claes-Zaeijen, oil on canvas
31.5" x 39.4", signed and dated 1937

Dame met voile, olie op doek
39cm x 39cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Lady with Voile, oil on canvas
15.4" x 15.4", signed and dated 1937

Moeder en kind, litho
80cm x 49cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1937

Mother and Child, lithograph
31.5" x 19.3", signed but not dated
Around 1937

Dame in Chinees zijden jasje, olie op doek
98cm x 73cm, gesigneerd en gedateerd 1937 (VdN)

Lady Wearing Chinese Silk Jacket, oil on canvas
38.6" x 28.7", signed and dated 1937

Danseres, olie op doek
Levensgroot, gesigneerd en gedateerd 1937

Dancing-Girl, oil on canvas
Life-size, signed and dated 1937

Lezende jonge vrouw, olie op doek
75cm x 70cm, gesigneerd en gedateerd 1938

Young Woman Reading, oil on canvas
29.5" x 27.6", signed and dated 1938

Cockie, olie op doek
53cm x 34cm, gesigneerd en gedateerd 1939

Cockie, oil on canvas
20.9" x 13.4", signed and dated 1939

Bruidje, olie op doek
59cm x 49cm, gesigneerd en gedateerd 1939

Bride, oil on canvas
23.2" x 19.3", signed and dated 1939

Mevr. Yvonne Graafland-Marres, olie op doek
Gesigneerd en gedateerd 1939

Mrs Yvonne Graafland-Marres, oil on canvas
Signed and dated 1939

Laatste onafgemaakte schilderij van Graafland, olie op doek
177cm x 70cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1940

Final painting by Graafland, unfinished, oil on canvas
69.7" x 27.6", not signed and not dated
Early 1940


Heraldische afbeeldingen door Johan Graafland,
de vader van Rob

Heraldic art by Johan Graafland, Rob's father

Houten Graafland wapenbord door Johan Graafland ter ere van
het huwelijk van Rob Graafland met Maria Duquesne, 1902
71cm x 92cm, niet gesigneerd

Wooden Graafland coat of arms board by Johan Graafland to
celebrate the wedding of Rob Graafland and Maria Duquesne, 1902
28" x 36.2", not signed

Heraldiek door C. Pama
91 van de 134 heraldische afbeeldingen zijn door Johan Graafland
getekend, de twee omslag tekeningen inbegrepen

Heraldry by C. Pama
91 of the 134 heraldic images are drawn by Johan Graafland,
including these two on the front cover