Dame met waaier in spiegel, olie op doek
40cm x 40cm, gesigneerd maar niet gedateerd
1909-1919

Lady with Fan in Mirror, oil on canvas
15.7" x 15.7", signed but not dated
1909-1919

Spelevaren op een zomerdag, olie op doek
45.1cm x 101cm, gesigneerd maar niet gedateerd
1909-1919 (S&B)

Boating on a Summer Day, oil on canvas
17.7" x 39.8", signed but not dated
1909-1919

Dame op balkon, krijttekening op papier
Afmetingen onbekend, niet gesigneerd en niet gedateerd
1909-1919

Lady on Balcony, chalk drawing on paper
Size unknown, not signed and not dated
1909-1919

Maria Graafland op de veranda, olie op doek
90cm x 121cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
1909-1919

Maria Graafland on Veranda, oil on canvas
35.4" x 47.6", not signed and not dated
1909-1919

Maria Graafland op de St. Pietersberg te Maastricht, olie op doek
55cm x 65cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
1909-1919

Maria Graafland at St Pieters Mountain in Maastricht, oil on canvas
21.6" x 25.6", not signed and not dated
1909-1919

Maria Graafland op St. Pietersberg te Maastricht, marouflé
94cm x 52cm, gesigneerd en gedateerd 1909

Maria Graafland at St Pieters Mountain in Maastricht, marouflé
37" x 20.5", signed and dated 1909

Japanse parasol, olie op doek
60,8cm x 90cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
1909

Japanese Parasol, oil on canvas
23.9" x 35.4", not signed and not dated
1909

Dame met parasol, olie op karton
23,7cm x 29,2cm, gesigneerd en gedateerd 1909

Lady with Parasol, oil on cardboard
9.3" x 11.5", signed and dated 1909

Picknick, olie op doek
139,07cm x 206cm, gesigneerd en gedateerd 1909

Picnic, oil on canvas
54.7" x 81.1", signed and dated 1909

Rob Graafland en elegante dames bij fontein, olie op doek
73cm x 120cm, gesigneerd en gedateerd 1909
Geschilderd in Wandre, België, twee jaar vóór zijn Italiaanse
tuin op St. Pieter

Rob Graafland and Elegant Ladies at Fountain, oil on canvas
28.7" x 47.2", signed and dated 1909
Painted in Wandre, Belgium, two years before his Italian garden
at St Pieter nearby Maastricht

Dame met parasol, olie op doek
100cm x 90cm, gesigneerd en gedateerd 1910

Lady with Parasol, oil on canvas
39.4" x 35.4", signed and dated 1910

Meisje lezende in hangmat, olie op doek
81cm x 105,5cm, gesigneerd en gedateerd 1910

Girl Reading in Hammock, oil on canvas
31.9" x 41.5", signed and dated 1910

Meisje in hangmat, olie op doek
117cm x 170cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1910

Girl in Hammock, oil on canvas
46" x 66.9", signed but not dated
Circa 1910

Rode auto (in de Italiaanse tuin van Graafland), olie op paneel
12,6cm x 17,8cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Red Car (in Graafland's Italian Garden), oil on panel
5" x 7", signed and dated 1911

Een zomers ritje, olie op paneel
14cm x 28cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1911

Summer Day Drive, oil on panel
5.5" x 11", signed but not dated
Circa 1911

Meisje in bloementuin, pastel
52cm x 63,5cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Girl in Garden with Flowers, pastel
20.5" x 25", signed and dated 1911

Zomermiddag, olie op doek
59.5cm x 86cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Summer Afternoon, oil on canvas
23.4" x 33.8", signed and dated 1911

Kinderen in de wei (Suzanne en Charles Graafland)
olie op doek 45,6cm x 54,4cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Children on the Meadow (Suzanne and Charles Graafland)
oil on canvas 17.9" x 21.4", signed and dated 1911

Bloemen plukken, olie op paneel
28,2cm x 33,6cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Picking Flowers, oil on panel
11.1" x 13.2", signed and dated 1911

Herinnering aan Versailles, pastelkrijt tekening op papier
69cm x 79.5cm, gesigneerd en gedateerd 1911
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Memory of Versailles, pastels drawing on paper
27.1" x 31.3", signed and dated 1911

Meisje met bloemen, olie op doek
69,5cm x 42,5cm, gesigneerd en gedateerd 1911
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Girl with Flowers, oil on canvas
27.3" x 16.73", signed and dated 1911

Jonge liefde, olie op doek
121cm x 97cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Young Love, oil on canvas
47.6" x 38.2", signed and dated 1911

Dame met pen, olie op paneel
30cm x 41.5cm, gesigneerd en gedateerd 1911

Lady Writing a Letter, oil on panel
11.81" x 16.34", signed and dated 1911

Staande meisjesfiguur, krijttekening op papier
82 cm x 42,5cm, gesigneerd en gedateerd 1911
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Study of a Young Woman, chalk drawing on paper
32.2" x 16.7", signed and dated 1911

Prentbriefkaart van Lezend meisje, olie op doek
Meisje in wit liggend op geel divankleed
Afmetingen onbekend, 1912

Postcard of Girl Reading, oil on canvas
Girl in white lying on yellow sofa cover
Size unknown, 1912

Lezend meisje, olie op doek
42,5cm x 69cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1912

Girl Reading, oil on canvas
16.7" x 27.2", signed but not dated
Circa 1912

Twee meisjes bij fontein, olie op doek
45cm x 28,5cm, gesigneerd en gedateerd 1912

Two Girls at the Fountain, oil on canvas
17.72" x 11.22", signed and dated 1912

Tuinfeest (in de Italiaanse tuin van Graafland), olie op doek
90cm x 180cm, gesigneerd en gedateerd 1912

Garden Party (in Graafland's Italian Garden), oil on canvas
35.4" x 70.9", signed and dated 1912

Italiaanse tuin van Graafland op St. Pieter dichtbij Maastricht, olie op doek
20cm x 40cm, gesigneerd en gedateerd 1912

Graafland's Italian garden at St Pieter nearby Maastricht, oil on canvas
7.9" x 15.7", signed and dated 1912

Stervende dag, olie op doek
80cm x 85cm, gesigneerd en gedateerd 1912

Fading Day, oil on canvas
31.5" x 33.5", signed and dated 1912