Charles, zoon van Graafland, olie op doek
27,5cm x 21,5cm, gesigneerd en gedateerd 1913

Charles, Graafland's son, oil on canvas
10.8" x 8.5", signed and dated 1913

Miniatuur Lezend meisje door Rob Graafland op
schilderspalet met bijdragen van o.a. H. Gouwe,
G. Eberhard, J. Gregoire, J. Brouwers, H. Jonas
Olie op schilderspalet, 44cm x 75cm
Rond 1914

Miniature of Girl Reading by Rob Graafland on painter
palette with contributions from H. Gouwe,
G. Eberhard, J. Gregoire, J. Brouwers, H. Jonas
Oil on painter palette, 17.3" x 29.5"
Circa 1914

Jonge vrouw bewondert zichzelf in de spiegel, olie op doek
36,8cm x 21,5cm, gesigneerd en gedateerd 1912 (S&B)

Young Lady admires herself in the Mirror, oil on canvas
14.5" x 8.5", signed and dated 1912

Troubadour, olie op doek
42cm x 85cm, gesigneerd en gedateerd 1913

Troubadour, oil on canvas
16.5" x 33.5", signed and dated 1913

Dame in de Italiaanse tuin van Graafland, olie op doek
74cm x 54cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1913

Lady in Graafland's Italian Garden, oil on canvas
29.1" x 21.2", signed but not dated
Circa 1913

Zittend meisje, olie op doek
69cm x 40cm, gesigneerd en gedateerd 1913
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Girl Sitting, oil on canvas
27.1" x 15.7", signed and dated 1913

Elegante dame in theater, olie op doek
42cm x 23,5cm, gesigneerd en gedateerd 1913

Elegant Lady in Theatre, oil on canvas
16.5" x 9.2", signed and dated 1913

Elegante dames in theater, olie op doek
Gesigneerd en gedateerd 1913

Elegant Ladies in Theatre, oil on canvas
Signed and dated 1913

Idylle, olie op doek
51cm x 36cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Idyll, oil on canvas
20.1" x 14.2", signed but not dated
Circa 1914

Gondel in de Italiaanse tuin van Graafland, olie op doek
Gesigneerd en gedateerd 1914

Gondola in Graafland's Italian Garden, oil on canvas
Signed and dated 1914

Boudoir, olie op doek
128,9cm x 77,3cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Boudoir, oil on canvas
50.7" x 30.4", signed and dated 1914

Twee dames met parasol, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Two Ladies with Parasol, oil on canvas
Not signed and not dated
Circa 1914

Levenswandel, olie op doek
147cm x 97cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914 (BPvN)

Going Through Life Together, oil on canvas
57.9" x 38.2", signed but not dated
Circa 1914

Levenswandel, olie op doek
Diameter 57cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Going Through Life Together, oil on canvas
Diameter 22.4", signed but not dated
Circa 1914

Meisje op de St. Pietersberg te Maastricht, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Girl on St Pieters Mountain in Maastricht, oil on canvas
Not signed and not dated
Circa 1914

Maria Graafland op de veranda, olie op doek
90cm x 121cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Maria Graafland on Veranda, oil on canvas
35.4" x 47.6", not signed and not dated
Circa 1914

Dame met borduurwerk, olie op doek
114cm x 99cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Lady with Embroidery, oil on canvas
44.9" x 39", signed and dated 1914

Levensvreugde (in Italiaanse tuin van Graafland), olie op doek
69cm x 154cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Joy of Life (in Graafland's Italian Garden), oil on canvas
27.2" x 60.6", signed and dated 1914

Levensvreugde, marouflé
67cm x 105cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Joy of Life, marouflé
26.4" x 41.3", signed but not dated
Circa 1914

Meisje in de zon, olie op doek
74cm x 60cm, gesigneerd en gedateerd 1914

Girl in the Sun, oil on canvas
29.1" x 23.6", signed and dated 1914

Portret van jonge vrouw, olie op doek
27cm x 22cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1914

Portrait of Young Woman, oil on canvas
10.6" x 8.7", signed but not dated
Circa 1914

Minnaars, tekening op papier
Diameter 28,5cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1914

Lovers, drawing on paper
Diameter 11.2", not signed and not dated
Circa 1914

Dame in spiegel met waaier, olie op doek
40cm x 40cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1915

Lady with Fan in Mirror, oil on canvas
15.7" x 15.7", signed but not dated
Circa 1915

Spelevaren op een zomerdag, olie op doek
45.1cm x 101cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1915 (S&B)

Boating on a Summer Day, oil on canvas
17.7" x 39.8", signed but not dated
Circa 1915

Jonge liefde, olie op doek
70,3cm x 100cm, gesigneerd en gedateerd 1915
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Young Love, oil on canvas
27.6" x 39.3, signed and dated 1915

Mijmering op het terras, olie op doek op board
44,8cm x 26,2cm, gesigneerd en gedateerd 1915 (S&B)

Dreaming on the Terrace, oil on canvas on board
17.6" x 10.3", signed and dated 1915

Maria Graafland op balkon, olie op doek
160cm x 88cm, gesigneerd en gedateerd 1916

Maria Graafland on Balcony, oil on canvas
63" x 34.6", signed and dated 1916

Lezende dame, olie op doek
55,5cm x 37cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1916

Lady Reading, oil on canvas
21.8" x 14.6", signed but not dated
Circa 1916

Levensvreugde, olie op doek
61cm x 140cm, gesigneerd en gedateerd 1916
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Joy of Life, oil on canvas
24" x 55.1", signed and dated 1916

Meisjes in de zon, olie op doek
93cm x 152cm, gesigneerd en gedateerd 1916

Girls in the Sun, oil on canvas
36.6" x 59.8", signed and dated 1916


Naar bladzijde 4 van 5 - To page 4 of 5

Top van bladzijde - Top of page