Het gesprek, olie op doek
78cm x 78cm, gesigneerd en gedateerd 1916

The Conversation, oil on canvas
30.7" x 30.7", signed and dated 1916

Zomerweelde, olie op doek
105,1cm x 180,1cm, gesigneerd en gedateerd 1918 (S&B)

Chatting in the Garden, oil on canvas
41.4" x 70.9", signed and dated 1918

Ontluiking, olie op doek
138cm x 67cm, gesigneerd en gedateerd 1918

Becoming a Woman, oil on canvas
54.3" x 26.4", signed and dated 1918

Ontluiking, olie op doek
60cm x 45cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1918

Becoming a Woman, oil on canvas
23.6" x 17.7", not signed and not dated
Circa 1918


Schilderijen na 1933

Paintings after 1933

Borduurster in zonnige kamer, olie op doek
65cm x 56cm, gesigneerd en gedateerd 1934

Embroideress in Sunny Room, oil on canvas
25.6" x 22", signed and dated 1934

Dame met hoed en bont, marouflé
40cm x 30cm, gesigneerd en gedateerd 1934

Lady with Hat and Fur Collar, marouflé
15.7" x 11.8", signed and dated 1934

Ruiter te paard, olie op doek, gesigneerd en gedateerd 1935
Foto uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
Zaterdag 6 juli 1935

Rider on Horseback, oil on canvas, signed and dated 1935
Photo from a Dutch newspaper
Saturday 6 July 1935

Stervende dag, olie op doek
70cm x 80cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Fading Day, oil on canvas
27.5" x 31.5", signed and dated 1935

Baby, olie op doek
37,5cm x 33cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Baby, oil on canvas
14.8" x 13", signed and dated 1935

Lezende jonge vrouw, olie op doek
34cm x 54cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Young Woman Reading, oil on canvas
13.4" x 21.2", signed and dated 1935

Naaister bij venster, olie op doek
60cm x 50cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Seamstress by Window, oil on canvas
23.6" x 19.7", signed and dated 1935

Liggend naakt, olie op doek
68cm x 119cm, gesigneerd en gedateerd 1935

Nude, oil on canvas
26.8" x 46.8", signed and dated 1935

Liggend naakt, olie op doek
74,4cm x 162,5cm, gesigneerd en gedateerd 1935 (S&B)

Reclining Nude, oil on canvas
29.3" x 64", signed and dated 1935

Sluierdans (detail), olie op doek
167cm x 119cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1935

Dance with Veils (detail), oil on canvas
65.7" x 46.8", not signed and not dated
Circa 1935

Danseres tekening
154cm x 49cm, gesigneerd en gedateerd 13 maart 1935

Dancing-Girl drawing
60.6" x 19.3", signed and dated 13th March 1935

Markt in Maastricht (detail)
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1935

Market Square in Maastricht (detail)
Not signed and not dated
Circa 1935

Spiegelbeeld, olie op doek
60cm x 40cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1935

Reflection, oil on canvas
23.6" x 15.7", signed but not dated
Circa 1935

Mevr. Yvonne Graafland-Marres, olie op doek
125cm x 105cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1935

Mrs Yvonne Graafland-Marres, oil on canvas
49.2" x 41.3", not signed and not dated
Circa 1935

Stoomboot, olie op doek
Ongeveer 60cm x 90cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1936
De tekening Stoomboot was een advertentie
voor een welbekend merk van lucifers

Steamer, oil on canvas
Approx 23" x 35", not signed and not dated
Circa 1936
The drawing Steamer was an advertisement
for a well known brand of matches

Suzanna Graafland lezende, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1936

Suzanna Graafland Reading, oil on canvas
Not signed and not dated
Circa 1936

Zelfportret, olie op doek
40cm x 34,5cm, gesigneerd en gedateerd 26 november 1936

Self-Portrait, oil on canvas
15.7" x 13.6", signed and dated 26th November 1936

Naakt, olie op doek
50cm x 27cm, gesigneerd en gedateerd 1936

Nude, oil on canvas
19.7" x 10.6", signed and dated 1936

Pahud de Mortanges op zijn paard "Mädel Wie Du", olie op doek
40cm x 30cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Pahud de Mortanges on his Horse "Mädel Wie Du", oil on canvas
15.7" x 11.8", signed and dated 1937

Mevr. Léonie Claes-Zaeijen, olie op doek
100cm x 80cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Mrs Léonie Claes-Zaeijen, oil on canvas
39.4" x 31.5", signed and dated 1937

Dame met voile, olie op doek
39cm x 39cm, gesigneerd en gedateerd 1937

Lady with Voile, oil on canvas
15.3" x 15.3", signed and dated 1937

Moeder en kind, litho
80cm x 49cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1937

Mother with Child, lithograph
31.5" x 19.3", signed but not dated
Circa 1937

Meisje in Chinees kostuum, olie op doek
98cm x 73cm, gesigneerd en gedateerd 1937 (VdN)

Girl Wearing Chinese Costume, oil on canvas
38.6" x 28.7", signed and dated 1937

Danseres, olie op doek
Levensgroot, gesigneerd en gedateerd 1937

Dancing-Girl, oil on canvas
Life-size, signed and dated 1937

Lezende jonge vrouw, olie op doek
75cm x 70cm, gesigneerd en gedateerd 1938

Young Woman Reading, oil on canvas
29.5" x 27.5", signed and dated 1938

Danseres, olie op doek
149cm x 59cm, gesigneerd en gedateerd 1939

Dancing-Girl, oil on canvas
58.7" x 23.2", signed and dated 1939


Naar bladzijde 5 van 5 - To page 5 of 5

Top van bladzijde - Top of page